Anasayfa Testler Eğitim Teknoloji Hakkımızda İnsan Kaynakları

Site içi arama:  

Anasayfa
Çalışma Alanlarımız
Kanser Nedir?
Kanser Teşhisi:
Sitoloji ve Patoloji
Kanser Tipleri
İnce İğne
Aspirasyon Biyopsisi
Patolojik Materyal
Hazırlanması
Sitolojik Materyal
Hazırlanması
English
Ulaşım
E_SİTOLOJİ PATOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ: SİTOLOJİ VE PATOLOJİ

TANIDA SİTOLOJİ:
Hepimizin bildiği gibi, tanıda esas : Tanının hızlı, güvenilir, hastalar tarafından kolay tolere edilebilir, az sayıda yöntemle ve ucuz bir şekilde konmasıdır. Gün içinde yaşadığımız pratik de bizleri buna itmektedir.

Tanı yöntemi olarak sitolojiyi meslektaşlarımızın dikkatine sunarız. Uygun endikasyon ile kullanıldığı taktirde sitolojinin, hem hastalara hem meslektaşlarımıza çok yardımcı olduğunu, birçok gereksiz girişimden kurtardığını biliyorsunuz.

Sitolojide deneyimin çok önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Nasıl iyi incelenmemiş herhangi bir tetkik problemlere yol açabilirse, sitolojide deneyimsizlik de ciddi ve irreverzibl problemlere yol açabilir.

Sitolojik inceleme için materyal göndermenin bir kaç küçük ama önemli ayrıntısı vardır: Sıvıları gönderebilirseniz hemen gönderiniz, ya da buzdolabında soğutup aynı gün, değilse eşit miktarda alkolle karıştırıp bir hafta içinde gönderebilirsiniz. İnce iğne aspirasyonu materyallerini lama yayıp havada kurutmanız ve üç gün içinde göndermeniz yeterlidir.


e-patoloji’de sitolojik inceleme aşağıda yazılı alanlarda yapılmaktadır.

-Servikal, vaginal Pap smear sitolojisi
-Endometrial, endoservikal aspirasyon ve fırça sitolojisi
-Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Meme ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Meme başı akıntısı sitolojisi uygulama ve inceleme
-Balgam, bronş lavajı, bronkoskopik fırça, bronkoskopik biyopsi imprint sitolojisi,
-Akciğer perkütan transtorasik ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Transbronşial ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Mediastinal, retroperitoneal kitle ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Seröz zar sıvıları(effüzyon) (plevra, periton, perikard) sitolojisi
-Baş ve boyun kitleleri ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Oral, nazofaringeal, laringeal kazıma(scraping), fırça ve aspirasyon sitolojisi
-Paranazal sinus ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Nazal kavite ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Nazal smear sitolojisi
-Lenf nodu ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Tükrük bezleri ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Deri, mukoza lezyonlarında kazıma(scraping), fırça ve ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Özofageal, gastrik, duodenal, pankreatobilier ve kolonik, endoskopik fırça, lavaj, aspirasyon ve doku imprint sitolojileri
-Karaciğer ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Dalak ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Pankreas ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Douglas ponksiyon sitolojisi
-Abdominal ve pelvik kitlelerden ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Kistik lezyonlardan ve kitlelerden ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Prostat ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Böbrek ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Surrenal ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Testis ince iğne aspirasyon sitolojisi
-İdrar sitolojisi
-Üretra, mesane, üreter, renal pelvis fırça ve yıkantı sıvısı sitolojileri
-Prostatik sekresyon sitolojisi
-Yumuşak doku lezyonlarından ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulama ve inceleme
-Kemik kitlelerinden iğne aspirasyon sitolojisi
-Kemik iliği aspirasyon sitolojisi
-Kemik iliği biyopsisi imprint sitolojisi
-Periferik yayma uygulama ve inceleme
-Beyin-omurilik sıvısı sitolojisi(BOS)
-İmmunositokimya
-HPV tespiti ve subtipleme(smear’de)
-Sitoloji preparatlarında immünohistokimyasal prognostik marker çalışması(Estrogen,
progesterone, c-erb-B2, bcl-2, p53, p21, p27 vb) (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde).
-Sitoloji preparatlarında klasik immünhistokimya panelleri(Cytokeratin, leukocytecommon antigen(LCA), Pan B, Pan T, desmin, vimentin vb kitler) (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde).
-Klinisyen ince iğne aspirasyonu yaparken, materyal yeterliliğinin aspirasyon sırasında hızlı boyama(Diff-Quik) ile anında değerlendirilmesi

TANIDA PATOLOJİ:

e-patoloji ‘de patolojik inceleme aşağıda yazılı alanlarda yapılmaktadır.

-Meme patolojisi
-Endokrin patoloji
-Prostat patolojisi
-Östrojen Reseptörü / Progestrone Reseptörü
-HER2 / neu
-Dermatopatoloji
-Gastrointestinal patoloji
-Jinekolojik patoloji
-Kemik iliği patolojisi
-Lenf nodu patolojisi
-Üropatoloji
-İmmunhistokimya
-Otopsi
-Konsültasyon
-HPV tespiti ve subtipleme(dokuda)
-Dokuda immünohistokimyasal prognostik marker çalışması(Estrogen, progesterone,
c-erb-B2, bcl-2, p53, p21, p27 vb)
-Klasik immünhistokimya panelleri(Cytokeratin, leukocyte common antigen(LCA),
Pan B, Pan T, desmin, vimentin vb kitler) (Dokuda).
-Frozen (Portable frozen aleti ile dondurarak kesitler)


Adres: Altunizade Mah., Kısıklı Caddesi, Haluk Türksoy Sokak, Işık Plaza: No: 7/1 34662 Altunizade Üsküdar/İstanbul Tel.:(0216) 474 47 66 Fax:(0216) 474 47 65
E-mail:esitopatoloji@gmail.com