Anasayfa Testler Eğitim Teknoloji Hakkımızda İnsan Kaynakları

Site içi arama:  

Anasayfa
Çalışma Alanlarımız
Kanser Nedir?
Kanser Teşhisi:
Sitoloji ve Patoloji
Kanser Tipleri
İnce İğne
Aspirasyon Biyopsisi
Patolojik Materyal
Hazırlanması
Sitolojik Materyal
Hazırlanması
English
Ulaşım
E_SİTOLOJİ KANSER TEŞHİSİNDE SİTOLOJİK YÖNTEMLER

-Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Meme ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Lenf nodu ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Tükrük bezleri ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Karaciğer ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Pankreas ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Seröz zar sıvıları(effüzyon) (plevra, periton, perikard) biyopsisi

-Kistik lezyonlardan ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Kitlelerden ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Dalak ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Mediastinal, retroperitoneal kitle ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Batın kitlelerinden ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Akciğer perkütan transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Prostat ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Böbrek ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Surrenal ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Testis ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Yumuşak doku lezyonlarından ince iğne aspirasyon biyopsisi

-Kemik kitlelerinden iğne aspirasyon biyopsisi

-Kemik iliği aspirasyon sitolojisi

-Kemik iliği biyopsisi imprint sitolojisi

-Periferik yayma

-Beyin-omurilik sıvısı sitolojisi(BOS)

-Sitoloji preparatlarında immünohistokimyasal prognostik marker çalışması(Estrogen,progesterone, c-erb-B2, bcl-2, p53, p21, p27 vb) (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde).

-Sitoloji preparatlarında klasik immünhistokimya panelleri (Cytokeratin, leukocyte common antigen(LCA), Pan B, Pan T, desmin, vimentin vb kitler) (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde).

-Konvansiyonel sitokimya (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde)

KANSER TEŞHİSİNDE PATOLOJİK YÖNTEMLER

-Meme iğne biyopsileri

-Lenf nodu iğne biyopsileri

-Tükrük bezleri iğne biyopsileri

-Karaciğer iğne biyopsileri

-Pankreas iğne biyopsileri

-Seröz zar (plevra, periton, perikard) biyopsileri

-Kistik lezyonlardan biyopsiler

-Kitlelerden iğne biyopsileri

-Dalak iğne biyopsileri

-Mediastinal, retroperitoneal kitle iğne biyopsileri

-Abdominal ve pelvik kitlelerden iğne biyopsileri

-Akciğer iğne biyopsileri

-Prostat iğne biyopsileri

-Böbrek iğne biyopsileri

-Surrenal iğne biyopsileri

-Testis iğne biyopsileri

-Kemik kitlelerinden iğne biyopsileri

-Kemik iliği biyopsileri

-Stereotaktik intrakranial iğne biyopsisi

-İmmünohistokimyasal prognostik marker çalışması(Estrogen, progesterone, c-erb B2, bcl-2, p53, p21, p27 vb)

-Klasik immünhistokimya panelleri(Cytokeratin, leukocyte common antigen(LCA), Pan B, Pan T, desmin, vimentin vb rutin kitler)


Adres: Altunizade Mah., Kısıklı Caddesi, Haluk Türksoy Sokak, Işık Plaza: No: 7/1 34662 Altunizade Üsküdar/İstanbul Tel.:(0216) 474 47 66 Fax:(0216) 474 47 65
E-mail:esitopatoloji@gmail.com