Anasayfa Testler Eğitim Teknoloji Hakkımızda İnsan Kaynakları

Site içi arama:  

Anasayfa
Çalışma Alanlarımız
Kanser Nedir?
Kanser Teşhisi:
Sitoloji ve Patoloji
Kanser Tipleri
İnce İğne
Aspirasyon Biyopsisi
Patolojik Materyal
Hazırlanması
Sitolojik Materyal
Hazırlanması
English
Ulaşım
E_SİTOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ: SİTOLOJİ ve PATOLOJİ

SİTOLOJİ NEDİR


Sitoloji, hücre bilimi demektir. Hastalıklarda ilk değişiklikler en küçük canlı kısım olan hücrede başlar, daha sonra yayılarak hastalık tablosu ortaya çıkar.

Sitoloji, hastalıkların özellikle de kanserin teşhisinde son yıllarda gösterdiği atılım ve başarılar ile göz kamaştıran bir daldır.

Sitoloji, modern tıbbın tüm dallarında olduğu üzere; Bilgi birikimi, emek ve deneyim gerektirmektedir.

Modern tıbbın hangi dalına bakarsanız, bir sitoloji yöntemi vardır. Sitolojik inceleme yapılamayacak organ yoktur dersek hata etmiş olmayız.

SİTOLOJİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

-Jinekolojik (Kadın genital) sitoloji

Servikal Pap smear, vaginal smear, endosevikal smear, vulvar smear, endometrial fırça sitolojisi

-Akciğer sitolojisi

Balgam, lavaj, fırça sitolojileri Akciğer perkütan transtorasik ince iğne aspirasyon sitolojisi Transbronşial ince iğne aspirasyon sitolojisi

-Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Meme ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Meme başı akıntısı sitolojisi
-Lenf nodu ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Lenf nodu biyopsisi imprint sitolojisi
-Tükrük bezi ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Karaciğer ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Pankreas ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Gastrointestinal sitoloji

Oral kavite, özofagus, mide, duodenum, bilier ve pankreatik duktus, ince ve kalın bağırsak lezyonlarından: Fırça, biyopsi imprint, lavaj, ince iğne aspirasyon sitolojileri.

-Seröz zar sıvıları(effüzyon) (plevra, periton, perikard) sitolojisi, seröz zar yıkantı sıvısı sitolojisi.
-Baş-boyun bölgesi lezyonlardan ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Oral kavite, larinks, nazofarinks, paranazal sinüs fırça ve ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Deri lezyonlarından ince iğne aspirasyon sitolojisi veya scraping (kazıma) sitolojisi
-Dalak ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Mediastinal, retroperitoneal kitle ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Batın kitlelerinden ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Prostat ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Böbrek ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Üriner sitoloji

İdrar, mesane yıkantı sıvısı sitolojisi

-Surrenal ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Testis ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Hidrosel sitolojisi
-Amnion sıvısı sitolojisi
-Göz ve orbita impresyon, fırça ve ince iğne aspirasyon sitolojileri
-Yumuşak doku kitlelerinden ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Kemik kitlelerinden iğne aspirasyon sitolojisi
-Kemik iliği aspirasyon sitolojisi
-Kemik iliği biyopsisi imprint sitolojisi
-Periferik yayma
-Sinovyal sıvı sitolojisi
-Stereotaktik intrakranial ince iğne aspirasyon sitolojisi
-Stereotaktik intrakranial kitle biyopsi imprint sitolojisi
-Beyin-omurilik sıvısı sitolojisi(BOS)
-Sitoloji preparatlarında immünohistokimyasal prognostik marker çalışması yapılabilir. (Estrogen, progesterone, c-erb-B2, bcl-2, p53, p21, p27 vb) (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde).
-Sitoloji preparatlarında klasik immünhistokimya panelleri uygulanabilir (Cytokeratin, leukocyte common antigen(LCA), Pan B, Pan T, desmin, vimentin vb kitler) (İnce iğne aspirasyonu materyallerinde).
-Konvansiyonel boyalar (PAS, Müsin, Kristal viole, Giemsa vb çok sayıda boya), sitoloji preparatlarında uygulanabilir.


PATOLOJİ NEDİR

Patoloji, hastalık bilimi demektir. Hastalıklarda ilk değişiklikler en küçük canlı kısım olan hücrede başlar, genişleyip dokulara ve organlara yayılır. Tüm vücuda yayılarak hastalık tablosu ortaya çıkar. Patoloji doku ve organlardaki değişiklikleri saptamaya yönelik çalışır.

Patolojinin kullanıldığı yöntemlerin sayısı ise, her bir organa uygulanabilecek ameliyat çeşidi ve yeni uygulanan teknikler düşünülecek olursa çok büyük rakamlara ulaşmaktadır.

PATOLOJİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

-Meme biyopsileri
-Lenf nodu biyopsileri
-Tükrük bezleri biyopsileri
-Karaciğer biyopsileri
-Pankreas biyopsileri
-Seröz zar (plevra, periton, perikard) biyopsileri
-Kistik lezyonlardan biyopsiler
-Kitlelerden biyopsiler
-Dalak biyopsileri
-Mediastinal, retroperitoneal kitle biyopsileri
-Abdominal ve pelvik kitlelerden biyopsiler
-Akciğer biyopsileri
-Prostat biyopsileri
-Böbrek biyopsileri
-Surrenal biyopsileri
-Testis biyopsileri
-Kemik kitlelerinden biyopsiler
-Kemik iliği patoloji biyopsileri
-Stereotaktik intrakranial iğne biyopsisi
-İmmünohistokimyasal prognostik marker çalışması(Estrogen, progesterone, c-erb B2, bcl-2, p53, p21, p27 vb)
-Klasik immünhistokimya panelleri(Cytokeratin, leukocyte common antigen(LCA), Pan B, Pan T, desmin, vimentin vb rutin kitler)
-Konvansiyonel histokimya boyaları
-Frozen(Portable frozen aleti ile dondurarak kesitler)


Adres: Altunizade Mah., Kısıklı Caddesi, Haluk Türksoy Sokak, Işık Plaza: No: 7/1 34662 Altunizade Üsküdar/İstanbul Tel.:(0216) 474 47 66 Fax:(0216) 474 47 65
E-mail:esitopatoloji@gmail.com